Vi hjälper er igång med Ert säkerhetsarbete!

Hur ska vi tänka?

Första steget i informationssäkerhet är kunskap. Därför har vi skapat kunskapsbanken där du ska kunna läsa på och förstå vad Informationsäkerhet är och 8 olika steg för att kunna uppnå en säkerhet runt ert företags information men även ekonomin och identitet.

1 - Kunskap

Okunskap är en säkerhetsrisk! Allra flesta hoten kan avvärjas om personalen känner till vilka hot som finns och hur man kan känna igen hoten. Återkommande och uppdaterad utbildning inom företagt skapar trygghet och säkerhet. Vad vi kan göra för er är att hålla föreläsning för personalen där vi går igenom vilka hot som finns och hur dessa kan se ut."

2 - Behörighet

Behörighet till tex servern ska sättas så att personalen når de ska och inget mer."

3 - Rutiner

Se till att alla rutiner för backup, skydd fungerar. Återkommande information till personalen om säkerhet."

4 - Skydd

Genom brandvägg skydda servern från hot utifrån, VPN"

5 - Backup

En backup av data är en kopia av digital information som görs för att skydda mot förlust av data på grund av exempelvis tekniska fel, virus, stöld, eller andra olyckshändelser. En backup kan göras på olika sätt, till exempel genom att kopiera data till en annan fysisk enhet som en extern hårddisk eller en molntjänst. Backup kan också göras på regelbunden basis för att säkerställa att data alltid är uppdaterad och tillgänglig vid behov. Backup av data är viktigt eftersom dataförlust kan vara kostsamt och skada verksamheten eller personliga filer. Det kan leda till att företag eller organisationer förlorar viktig information, kund- eller affärsdata, eller att personliga filer och minnen försvinner. Genom att göra regelbundna backup av data kan man minimera risken för förlust av viktig information och säkerställa att data alltid finns tillgänglig vid behov."

6 - Reservplan

Återställning av en backup kan ta tid beronde på vilken skada som ni har råkat ut för. Det kan därför redan har en reservplan för olika produktion- och affärs-kritiska system. Där bygger det på hur stora företagen är. Ekonomi och order-system I ett fåmans och mindre företag kan det räcka med att man får igång en dator som kan hantera ekonomi och ordersystem medans på större kan det behövas flera. Att redan innan olyckan är framme identifera behovet så kan man planera för hur en reservplkan ska se ut."

7 - Återställning

Ha färdiga rutiner för att återställa backuper vi en IT-incident."

8 - Katastrofövning

Återkommande övningar för att säkerställa att rutiner och återställning vekligen fungerar."

9 - När det har skitit sig

Vad gör jag nu??"

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙