Din information ska skyddas mot förlust, stöld och förvanskning!

Dokument, bilder, bokföring, ritningar med mera, det vill säga, all din digitala information ska du säkra upp och se till att du inte förlorar informationen, att ingen stjäl informationen och att den inte blir förvanskad.

Förlust

Att förlora all sin information är förödande för företag. Offerter, fakturor, ritningar, kundregister, bilder, bokföringen – ja, all information som lagras på era datorer, servrar och NASen kan försvinna,

Där är det ett måste att man har en fungerande backup som skyddar mot brand, hårddiskkrasch och stöld och förlust av datorer etc. En effektiv backup måste finnas utanför företagets lokaler eller ditt hem.

Stöld

Att någon stjäl din information kan innebära stora förluster för företaget, integritets kränkade och strida mot GDPR. Din information kan användas av konkurrenter och andra som vill skada ert företag för samt stjäla era leverantörer eller kunder. Lagrar ni även känslig information om privatpersoner tex inom sjukvård kan det bli väldigt dyrt för företaget om det kommer på villovägar.

Se till att ni har säkrat upp era lagringar och backuper och att er personal har den behörighet den behöver för att kunna utföra sitt arbetet och inget mer.

Förvanskning

Er information skall alltid vara korrekt och inte blivit förvanskas av någon som vill er illa eller genom felhanteringa av informationen. Förvanskning kan vara ställa till det ordentligt företag. Allra farligast är det när information blivit förvanskad utan ni upptäcker det. Någon radera delar av ert kundregister eller ändrar uppgifterna i bokföringsprogrammet.

Fungerande backup och rättigheter för att nå er information är viktigt. Alla behöver oftast inte ha både läs och skrivrättigheter till alla er information. Enbart läsrättigheter räcker oftast långt för att många ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Säkerhetsarbete tar tid!

Det är företagets ledning som är ansvariga för att se till att er information säkras upp. Ledningen delegerar ansvaret till säkerhetsansvarig som sedan identifierar alla hot ni kan tänka er. Säkerhetsarbete tar tid men vinsten är hög den dagen ni råkar ut för en allvarlig incident.

8 punkter att ta sig igenom och 1 när det skiter sig!

Desto bättre ni förbreder er, destå enklare blir det när det skiter sig.

1 - Kunskap
2 - Behörighet
3 - Rutiner
4 - Skydd
5 - Backup
6 - Reservplan
7 - Återställning
8 - Katastrofövning
9 - När det har skitit sig
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙